W skrócie

 1. Zawsze możesz odstąpić od umowy - masz na to 14 dni
 2. Przesyłki wysyłamy jak tylko zaksięgujemy Twoją płatność
 3. Zawsze możemy się dogadać ;-)

1. Informację ogólne

EasyShaveClub.pl to portal internetowy, dostępny w domenie EasyShaveClub.pl, prowadzony przez 4way S.C. z siedzibą w Żorach, przy ul. Sosnowej 3, NIP: 651-172-03-13

Użytkownik, zakładając konto i akceptując regulamin, oświadcza że:

 • zobowiązuję się przestrzegać Regulaminu,
 • podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą,
 • dokona wpłaty z tytułu opłaty subskrypcyjnej/abonamentowej za wybraną Usługę/Towar w terminie i na warunkach określonych w ofercie Usługodawcy oraz w § 3,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
 • nazwa jego konta lub publikowanych domen oraz treści zamieszczane przez niego nie naruszają praw osób trzecich oraz nie działają wbrew prawu.
 • zostaje użytkownikiem EasyShaveClub.pl oraz akceptuje poniższy regulamin, zawiera prawie wiążącą umowę z EasyShaveClub.

2. Usługi świadczone przez EasyShaveClub.pl

EasyShaveClub.pl umożliwia swoim użytkownikom zakup w systemie abonamentowym maszynek do golenia oraz akcesoriów, zgodnie z ofertą przedstawioną na portalu internetowym easyShaveClub.pl.

3. Warunki sprzedaży

EasyShaveClub sprzedaje maszynki do golenia oraz akcesoria tylko i wyłącznie swoim Użytkownikom, którzy przystąpili do abonamentu/subskrypcji na ich własny użytek. Użytkownik nie ma prawa do dystrybucji lub/i odsprzedaży produktów zakupionych za pośrednictwem EasyShaveClub.

Ceny: Ceny maszynek do golenia oraz akcesoriów wchodzących w skład abonamentu/subskrypcji podane są na stronie www.easyshaveclub.pl . Cena dla poszczególnego Użytkownika nigdy nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła dokładnie tyle ile w dniu przystąpienia do subskrypcji. EasyShaveClub zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen i nie będzie udzielał zwrotów w przypadku akcji promocyjnych lub obniżki cen.

Zwroty: Każdy niezadowolony Użytkownik ma prawo do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Więcej informacji na temat zwrotów w punkcie 11. Sprzedaż i dostawa produktów

Zatrzymanie subskrypcji Użytkownik może zatrzymać swoją subskrypcję poprzez zalogowanie się do swojego profilu na stronie www.easyshaveclub.pl i wybraniu okresu na który chce zatrzymać swoją subskrypcję. Subskrypcja może zostać wstrzymana na 1, 2 lub 3 miesiące. Podczas tego okresu Użytkownik nie będzie otrzymywał produktów zamówionych w ramach subskrypcji, jednocześnie nie będą pobierana żadne opłaty związane z przynależnością do EasyShaveClub. Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości informacyjne oraz marketingowe od Usługodawcy. Zatrzymanie subskrypcji może zostać w każdej chwili wznowione poprzez zalogowanie się do swojego profilu na stronie www.easyshaveclub.pl i wybraniu przycisku „Anuluj przerwę”. Jeśli Użytkownik nie anuluje przerwy, a czas zatrzymania subskrypcji dobiegnie końca, subskrypcja zostanie automatycznie przywrócona. O wszelkich zmiana w statusie konta użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną.

Anulowanie subskypcji – dezaktywacja konta Niezadowolony Użytkownik może anulować swoją subskrypcję poprzez zalogowanie się do swojego profilu na stronie www.easyshaveclub.pl oraz wybraniu przycisku: Anuluj subskrypcję EasyShaveClub.

Po wykonaniu powyższej czynności drogą mailową zostanie wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający anulowanie subskrypcji.

Jeśli masz jakieś problemy prosimy o kontakt: konta@easyshaveclub.pl

Wszystkie czynności związane z anulowaniem subskrypcji muszą być wykonane przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

4. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych i firmowych, EasyShaveClub zaimplementowało szeroki wachlarz środków zapobiegawczych i stworzyło własną politykę prywatności. Zakres tych środków oraz Polityka Prywatności EasyShaveClub dostępne są pod adresem: http://easyshaveclube.pl/polityka-prywatnosci.

b. EasyShaveClub dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość oraz stopień bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji, w szczególności implementując takie środki, jak: 128-bitowe szyfrowanie SSL, firewalle, dodatkowe oprogramowanie antywirusowe, dodatkowe szyfrowanie danych, serwery kopii zapasowych i zabezpieczenie energetyczne. EasyShaveClub nie kontroluje jednak Internetu ani innych sieci i nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych przy użyciu takich mediów (dotyczy to również samej strony internetowej easyshaveclub.pl). Każda taka transmisja jest dokonywana na wyłączne ryzyko osoby ją inicjującej.

c. EasyShaveClub nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych lub firmowych pozyskanych na drodze nieautoryzowanego dostępu do systemów EasyShaveClub lub kontrahentów czy partnerów EasyShaveClub.

d.Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

5. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Użytkownik korzystający z portalu www.easyshaveclub.pl miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości towarów, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej podczas trwania subskrypcji.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne. Wszystkie dane przechowujemy na specjalnym serwerze chronionym firewallem. Dostęp do danych mają tylko wybrani a następnie specjalnie przeszkoleni pracownicy naszej firmy. Każdy dostęp do danych kontrolowany jest przez specjalnie skonstruowany system zabezpieczeń. Do przesyłania danych używamy protokołu SSL szyfrującego kluczem o długości 128 bitów. Klucz ten został wydany przez autoryzowanego wydawcę certyfikatów.

6. Sposoby płatności

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayLane, obsługiwanego przez PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80–387), ul. Arkońska 6/A3, KRS nr 0000227278, NIP: 5862141089, REGON: 220010531.

Płatności za pośrednictwem systemu PayLane mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayLane przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayLane.

Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu PayLane, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.

W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayLane, płatność może nie zostać zrealizowana.

a. Sposoby płatności – Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za usługi świadczone przez EasyShaveClub.

Dostępne opcje:

 • Karta kredytowa
 • Przelew internetowy
 • Przelew tradycyjny

b. Płatności cykliczne wykonywane kartą kredytową

Wybierając ten sposób płatności, Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty. Po rozwiązaniu umowy, dezaktywacji konta rachunek karty kredytowej klienta przestaje być obciążany. Również na czas zawieszenia subskrypcji rachunek klienta nie będzie obciążany.

c. Każda wykonana operacja jest potwierdzana wiadomością email przesyłaną do użytkownika.

W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy lub nadwyżka zostaje doliczona do stanu konta Usługobiorcy.

7. Dostawa produktów, zwroty, reklamacje

a. Dostaw a produktów

Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy InPost.

i. Koszty dostawy oraz pakowania są wliczone w cenę końcową i stanowią nierozłączną wartość produktu

ii. Termin dostawy – czas realizacji dostawy jest ściśle określony przez operatora i wynosi ok. 3-4 dni roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłki zostały wysłane jak najszybciej. Status swojej wysyłki Użytkownik może sprawdzić logując się do swojego profilu na portalu www.easyshaveclub.pl

b. Zwroty

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny"

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

i. Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

ii. Zwracane towary muszą być kompletne .

iii. Podstawę do wszelkich zwrotów stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku, przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego towaru. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.

Ważne:

 • Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 10 dni.
 • Koszty opakowania oraz przesyłki poniesione przez Usługodawcę nie podlegają zwrotowi.
 • Zwrot środków następuje tym samym kanałem płatności.
 • Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.

c. Reklamacje

W przypadku otrzymania wadliwego towaru, niezgodnego z zamówieniem lub zaginięcia paczki kupujący ma prawo do reklamacji. Gwarantujemy ponowną wysyłkę, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.

i. Podstawę reklamacji wadliwego towaru stanowi dowód zawarcia umowy w postaci rachunku przelewu, przekazu bądź skanu zamówienia, który należy dołączyć do zwracanego produktu. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.

Ważne:

 • Reklamacje rozpatrywane są do 10 dni od daty otrzymania przesyłki przez EasyShaveClub.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa zamawiający.
 • Po 14 dniach od nadania możemy rozpocząć postępowanie reklamacyjne z racji zaginięcia paczki.

8. Czas trwania i rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą, gdy Użytkownik kliknie w przycisk potwierdzający akceptację Regulaminu, zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do czasu usunięcia konta zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę, w dowolnym czasie dezaktywując Konto Użytkownika, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia liczony od 1 dnia kolejnego miesiąca.

Konto Użytkownika można dezaktywować poprzez zalogowanie się do portalu http://easyshaveclub.pl i przejściu do edycji swojego profilu. W dolnej części strony widnieje przycisk „usuń swoje konto”. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka krótkich pytań, do użytkownika zostanie wysłany email zawierający link, który należy kliknąć aby potwierdzić usunięcie konta. Konto w portalu easyShaveClub.pl zostanie zdezaktywowane.

EasyShaveClub może wypowiedzieć Usługę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności w sytuacjach określonych w punkcie 10. Obowiązki Użytkownika.

9. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkowni zobowiązuję się do:

 • Przestrzegania niniejszego regulaminu
 • Terminowe płatności za wybrane usługi abonamentowe
 • Weryfikowania swoich zamówień na swoim profilu w portalu www.easyshaveclub.pl
 • Użytkownik ma prawo do:
 • Dezaktywacji swojego konta z portalu www.easyshaveclub.pl
 • Zatrzymania subskrypcji na 1,2 lub 3 miesiące

10. Prawa autorskie i znaki towarowe

Używanie materiałów zawartych na stronie www.easyshaveclub.pl bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia, może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa prywatności lub reklamy.

11. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub kilka z nich) niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej portalu internetowego www.easyshaveclube.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych Dni roboczych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

EasyShaveClub ma prawo używać nazwy Użytkownika (email) w swoich materiałach marketingowych i reklamowych, wliczając w to materiały w formie drukowanej, multimedialnej (w tym internetowe).

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej EasyShaveClub.